Writer   - Kanwal Bharti  लेखक      - कंवल भारती 

| SAHITYA UPKRAM | HINDI| PAGE- 235 | 2004